Činnosti společnosti

  • VOT - Váš operační tým: kvalifikovaná výpomoc ve výrobě, v případě nedostatků či nečekaného výpadku Vašich zaměstnanců tzv. personální leasing ( svářeči, CNC operátoři, laminátoři, lakýrníci, obsluha VZV apod.)
  • VTT - Váš třídící tým: inspektoři kvality přidělení a vyškolení jen pro Vaši společnost
  • KONTROLA - Vizuální kontrola povrchu dílců, kontrola funkce, kontrola elektrických vlastností, 100% třídění apod.
  • REWORK - Drobné opravy dílů, vícepráce, úpravy dílů, opracování dílů, odstranění nečistot, odmašťování, apod.
  • MĚŘENÍ - Měření délek, úhlů a sil s použitím špičkového vybavení podléhajícího systémovému řízení a řádné kalibraci.
  • KONZULTAČNÍ ČINNOST v oblasti pracovního práva, vč. řešení nečekaných situací, legalizace zaměstnanců mimo EU apod.
  • PŘEKLADY, TLUMOČNICKÁ ČINNOST – Překlady dokumentů, pracovních postupů do jazyka anglického, německého, polského, rumunského, bulharského, chorvatského a ukrajinského. V případě našich cizojazyčných zaměstnanců zajištujeme tlumočení do českého jazyka, vč. veškeré dokumentace zcela zdarma.
  • Marketingové a reklamní služby

Další doplňkové služby:

  • Ubytovací služby ve Vysokém Mýtě nejen pro naše zaměstnance
  • Přeprava materiálu i osob (zaměstnanců), osobní i dálkovou přepravou